Lifestyle

O wewnętrznej kobiecości w kampanii marki Gatta

Opublikowany

foto. @instagram//Priscilla Du Preez

Kobieta jest kobiecą, gdy dominującą cechą jej charakteru jest m.in. delikatność

Tak deklaruje 91% kobiet oraz 86% mężczyzn. Z badania przeprowadzonego przez Instytut Badawczy SW Research na zlecenie marki Gatta jasno wynika, że obydwie płcie wewnętrzne cechy charakteru kobiet postrzegają przez pryzmat społecznych stereotypów. O tym, jaką rolę pełnią zachowanie czy indywidualne uwarunkowania osobowości przy definiowaniu wewnętrznej kobiecości, a o tym jest mowa w ogólnopolskiej, społecznej kampanii “Kobiecość to ja” marki Gatta.

Jakie cechy kojarzone są przez Polki i Polaków z kobiecością?

Społeczeństwo deklaruje wyraźny podział cech wewnętrznych u kobiet na te bardziej i mniej kobiece. Większość społeczeństwa zgodnie postrzega kobiecość przez pryzmat wrażliwości oraz, jak sądzi 89% respondentek i 84% respondentów, troskliwości. Oznacza to, że dla Polek i Polaków kobieta jest kobiecą, gdy sposobem jej zachowania, działania lub myślenia kierują delikatność, wrażliwość oraz troskliwość, czyli stereotypowo utarte w społeczeństwie cechy “typowo kobiece”.

Jakie cechy charakteru są zatem według polskiego społeczeństwa przejawem braku kobiecości?

Dla 18% kobiet oraz 32% mężczyzn cechą zdecydowanie niekobiecą jest dominacja, podobnie jak w przypadku siły, co deklaruje 13% respondentek oraz 37% respondentów. Dodatkowo, według 6% Polek i 22% Polaków odwaga kobiety jest przejawem braku jej kobiecości. - Warto zwrócić uwagę, że nasze społeczeństwo nie jest już tak zgodne w postrzeganiu cech wewnętrznych jako niekobiecych, jak w przypadku deklaracji o cechach będących przejawem kobiecości. To mężczyźni są bardziej przekonani, że o kobiecie, która wyróżnia się siłą czy odwagą nie można powiedzieć, że jest kobieca. Może to wynikać z faktu, że wyróżnione w badaniu cechy “niekobiece” w społeczeństwie polskim stereotypowo wiązane są z wizerunkiem mężczyzny - tłumaczy Edward Korbel, socjolog i badacz Instytutu Badawczego SW Research. Dodaje, w moim odczuciu kobiety i mężczyźni mają zdecydowanie więcej cech wspólnych, jeśli mowa np. o sposobach zachowania. Nie powinniśmy doszukiwać się różnic, dokonywać podziałów i przypisywać osoby do stworzonych przez społeczeństwo kategorii, tylko na podstawie cech charakteru.

“Kobiecość to ja”

Marka Gatta podkreśla, że sprzeciwia się stereotypowym ujęciom kobiecości, jakie są obecne w naszym społeczeństwie. Badanie opinii przeprowadzone na zlecenie marki Gatta pokazuje, że kobiecość wciąż określana jest przez pryzmat stereotypowych cech wewnętrznych. Niemniej, powinniśmy pamiętać, że to czy kobieta jest troskliwa, wrażliwa albo silna jest przejawem charakteru czy zachowania w różnych sytuacjach, które nie powinny wpływać na postrzeganie jej osoby przez społeczeństwo.