Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa sposób, w jaki serwis La-Joliesse.com wykorzystuje dane osobowe zbierane podczas odwiedzania tej strony.

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z naszego serwisu, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Kim jesteśmy?
 • Jak się z nami skontaktować?
 • Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakich celach i na jakiej podstawie prawnej?
 • Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
 • Przekazywanie danych
 • Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe?
 • Jakie prawa Ci przysługują?
 • Cookies

Kim jesteśmy?

Administratorem Twoich danych osobowych jest podmiot z EGMEDIA, z której strony internetowej korzystasz. Jesteśmy serwisem modowym, piszmy o trendach, modzie, urodzie oraz o szerokopojętym lifestyle'u.

Jak się z nami skontaktować?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw:

Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakich celach i na jakiej podstawie prawnej?

Dane osobowe to informacje, które samodzielnie lub w powiązaniu z innymi informacjami pozwalają ustalić Twoją tożsamość (tj. imię i nazwisko, adres email, adres, ale też określone dane dotyczące Twojej aktywności online).

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przede wszystkim w celu prezentowania Ci treści zblizonych do Twioich zainteresowań, świadczenia usług lub sprzedaży produktów, w celu organizacji i przeprowadzenia konkursów czy w celach marketingowych.

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe, w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych.

Usługi niewymagające logowania

Przetwarzamy dane osobowe w celu świadczenia usług niewymagających zalogowania. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Marketing bezpośredni, reklama

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu wyświetlania Ci reklam w serwisiw. Mogą one dotyczyć naszych usług i produktów oraz usług i produktów naszych klientów reklamowych. Reklamy te mogą być niezwiązane z Twoimi preferencjami albo dopasowane do tematyki strony lub też do Twoich preferencji i zainteresowań (np. na podstawie danych dotyczących Twojej aktywności w serwisach). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli wyrazisz na to zgodę, nasi Zaufani Partnerzy będą dopasowywać wyświetlane reklamy do Twoich zainteresowań oraz docierać do Ciebie z reklamami po opuszczeniu strony lub aplikacji wykorzystując w tym celu dane zebrane podczas przeglądania przez Ciebie stron internetowych (w tym naszych stron) za pomocą cookies i innych podobnych technologii. W przypadku wyrażenia zgody partnerzy mogą także udostępniać te dane innym podmiotom zajmującym się wyświetlaniem lub zlecaniem reklam. Dane osobowe w tym celu są przetwarzane na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W związku z monitorowaniem skuteczności prowadzonych kampanii my oraz nasi Zaufani Partnerzy i klienci reklamowi wykorzystujemy pewne informacje, w tym identyfikatory, stanowiące dane osobowe oraz informacje o Twojej interakcji z konkretną reklamą (tj. informacje o wyświetleniu reklamy, kliknięciu w reklamę, poruszaniu się pomiędzy naszymi domenami itp.). Podstawą ich przetwarzania we wskazanym celu jest nasz oraz Zaufanych Partnerów i naszych klientów reklamowych prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Prowadzenie statystyk, analiza ruchu na stronach, udoskonalenie usług, poprawa komfortu korzystania oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego

W tych celach przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące w szczególności adres IP, informacje dotyczące systemu operacyjnego, przeglądarki, preferencje językowe, unikalnego ID oraz ID urządzenia, a także informacje dotyczące Twojej aktywności w serwisach lub aplikacjach.

Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Portale społecznościowe

Prowadzimy stronę, profile na portalach społecznościowych, tj. Facebook, Instagram w celu promowaniu działalności naszego podmiotu, informowaniu o promocjach, produktach lub usługach, komunikacji z użytkownikami, prowadzenia statystyk dot. korzystania z naszych stron na portalach społecznościowych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe użytkowników tych portali w zakresie, w jakim użytkownicy dokonują aktywności na profilach i kanałach zgodnie z regulaminami wskazanych portali. Przetwarzane w tym celu dane osobowe obejmują w szczególności: nicki, loginy, zdjęcie profilowe, imiona i nazwiska osób lubiących lub obserwujących strony, profile lub subskrybujących kanały, a także dane zawarte w zamieszczanych przez użytkowników postach, komentarzach, recenzjach, dane dotyczące reakcji i innych aktywności użytkowników oraz inne dane publikowane przez użytkowników na stronach, profilach i kanałach na portalach społecznościach prowadzonych przez podmiot.

Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przyciski i wtyczki portali społecznościowych

Zamieszczając na naszych stronach internetowych przyciski i wtyczki portali społecznościowych (tj. Facebook, Instagram) dajemy operatorom tych portali sposobność do zbierania danych osobowych użytkowników naszych stron i ich dalszego przetwarzania w określonych przez tych operatorów celach. Czynimy to w dwojaki sposób:

 • Odsyłamy Cię za pomocą przycisku na stronę internetową odpowiedniego portalu społecznościowego, na której możesz polubić lub obserwować nasz fanpage, jak również polecić go swoim znajomym; Twoja aktywność na stronach zawierających przyciski i wtyczki oraz portalach społecznościowych jest śledzona przez operatorów tych portali, a zabrane w ten sposób dane są przez nich wykorzystywane m.in. do celów marketingu i statystycznych; dotyczy to użytkowników naszych stron będących jednocześnie subskrybentami usług portali społecznościowych;
 • Twoja aktywność na stronach zawierających przyciski i wtyczki jest śledzona przez operatorów tych portali, w szczególności w celach statystycznych i sprawdzenia czy jesteś zalogowanym użytkownikiem tego portalu; dotyczy to wszystkich użytkowników naszych stron bez względu na to, czy są subskrybentami usług portali społecznościowych.

Celem zamieszczenia przez nas na stronach internetowych przycisków i wtyczek portali społecznościowych jest zwiększenie atrakcyjności tych stron oraz umożliwienie Ci zamieszczania komentarzy na naszych stronach i dzielenia się interesującymi Cię treściami z innymi. Przetwarzamy i umożliwiamy portalom społecznościowym dostęp do wskazanych danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Szczegóły przetwarzania Twoich danych osobowych oraz sposób realizowania Twoich praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez portal społecznościowy zostały opisane w polityce prywatności danego portalu. Polityka prywatności portalu Facebook znajduje się pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/policy

Wydarzenia

Jeżeli decydujesz się wziąć udział w organizowanych przez nas wydarzeniach będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w szczególności imię, nazwisko, dane kontaktowe (a w przypadkach uzasadnionych charakterem imprezy także wiek) w celu zorganizowania wydarzenia, umożliwienia Ci wzięcia w nim udziału i zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Rejestrujemy przebieg organizowanych przez nas wydarzeń. Jeżeli decydujesz się uczestniczyć w organizowanym przez nas wydarzeniu, Twoje dane osobowe, w szczególności obejmujące wizerunek zarejestrowany w trakcie wydarzenia będą przetwarzane w celu prowadzenia transmisji, przygotowania fotorelacji, rejestracji przebiegu wydarzenia, a także wykorzystania utrwalonych materiałów w celach promocyjnych i ich publicznym udostępnieniu na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe zawarte w skardze, wniosku lub pytaniu, wiadomości na portalu społecznościowym. Przetwarzamy w tym celu także dane dotyczące korzystania z naszego serwisu, dane związane z realizacją zawartej między nami umowy lub inne dane związane ze zgłoszoną skargą, wnioskiem lub pytaniem.

Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

Podstawa przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Przekazujemy dane osobowe użytkowników serwisu dostawcom usług, z których korzystamy. Dostawcy usług, którym przekazaliśmy dane osobowe podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

Korzystamy z następujących dostawców usług, będących tzw. podmiotami przetwarzającymi:

 • dostawcy narzędzi do analizy ruchu i aktywności w serwisach i aplikacjach
 • dostawcy narzędzi do zindywidualizowanych kampanii marketingowych
 • dostawcy hostingu i utrzymania serwisów oraz aplikacji
 • dostawcy usług teleinformatycznych oraz usług w zakresie wsparcia i bezpieczeństwa IT
 • dostawcy usług z zakresu obsługi klientów
 • agencje marketingowe
 • biura rachunkowe i księgowe
 • podmioty zajmujące się windykacją należności
 • dostawcy usług archiwizacyjnych oraz niszczenia dokumentów.

Przekazujemy dane do następujących podmiotów, które samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania tzw. administratorzy:

 • banki, operatorzy płatności
 • operatorzy sieci reklamowych dostarczający narzędzia do zindywidualizowanych kampanii remarketingowych
 • kancelarie prawne, audytorzy, doradcy
 • operatorzy pocztowi, firmy kurierskie
 • operatorzy telekomunikacyjni
 • klienci reklamowi oraz Zaufani Partnerzy.

Udostępniamy Twoje dane, gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności na żądanie prokuratury, Policji oraz innych organów państwowych.

Przekazywanie danych

Zasadniczo podmioty, którym przekazujemy dane osobowe mają siedzibę w państwie znajdującym się w Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub państwie uznanym za zapewniający adekwatny poziom ochrony danych osobowych. Niektóre z podmiotów, którym przekazujemy dane mają siedziby w krajach znajdujących się poza EOG. Dokładamy należytych starań, aby przekazywanie danych było zgodne z prawem i wdrożone zostały odpowiednie zabezpieczenia. Obejmuje to w szczególności certyfikację w programie Privacy Shield lub stosowania standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję. W celu uzyskania dodatkowych informacji o przekazywaniu danych lub otrzymania kopii standardowych klauzul umownych skontaktuj się z nami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż:

 • w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji umowy – do wykonania umowy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, który zazwyczaj wynosi 3 lub 6 lat, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy
 • w celu realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych – przez okres wymagany przez te przepisy
 • w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody – do czasu jej cofnięcia
 • w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – do czasu uznania przez nas zgłoszonego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych za skuteczny
 • w przypadku konkursów i loterii – przez czas trwania konkursu, przez okres niezbędny do wydania nagród i rozpatrzenia reklamacji
 • w odniesieniu do zapytań, skarg lub wniosków niezwiązanych z realizacją umowy - Twoje dane będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie lub w celu podjęcia innych działań w związku z otrzymaną od Ciebie wiadomością, nie dłużej jednak niż 2 lata
 • dochodzenie roszczeń – przez okres przedawnienia roszczeń, który zazwyczaj wynosi 3 lub 6 lat, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy
 • prowadzenie statystyk dot. korzystanie z serwisów i aplikacji - nie dłużej niż 1 rok.

Jakie prawa Ci przysługują?

Masz prawo do żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach wykorzystania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez nas
 • kopii danych osobowych, które nam dostarczyłaś/eś i przekazania jej Tobie lub innemu wskazanemu pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie, jeżeli wykorzystujemy Twoje dane na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy
 • sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są niekompletne, nieaktualne lub nieprawidłowe
 • usunięcia Twoich wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli:
  • wycofałeś zgodę, a nie mamy innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych
  • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były wykorzystywane
  • wniosłeś sprzeciw, który uznaliśmy za zasadny
  • Twoje dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z prawem
 • ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych, tj. zażądać, żebyśmy zaprzestali ich wykorzystywania; nie dotyczy to jednak przechowywania Twoich danych osobowych, w sytuacjach, gdy:
  • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych - wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych
  • kwestionujesz zgodność z prawem wykorzystania przez nas danych osobowych
  • nie potrzebujemy już tych danych, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń
  • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych – do czasu podjęcia przez nas decyzji co do zasadności sprzeciwu.

Masz również prawo:

 • wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym profilowania na tej podstawie. Na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy ze względu na Twoją szczególną sytuację ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, usuniemy dane, wobec wykorzystania, których wniosłeś sprzeciw
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania
 • cofnięcia wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W przypadku pytań lub w celu skorzystania z przysługujących praw skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdują się w sekcji powyżej Jak się z nami skontaktować?

Jeżeli Twoje żądanie będzie ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne możemy zażądać rozsądnej opłaty za realizację takiego żądania lub odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Cookies

Czym są pliki Cookies i inne podobne technologie?

Cookies to małe pliki tekstowe instalowane w Twoich urządzeniu, gdy przeglądasz strony internetowe. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę witryny, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym i specjalny numer. Używamy plików cookies różniących się od siebie zarówno przeznaczeniem, cyklem życia, jak i domeną internetową, z której pochodzą. W naszych serwisach i aplikacjach wykorzystywane są także inne podobne technologie takie jak piksele, wtyczki, tagi, web beacons, fingerprinting, Local Storage. Łącznie technologie te będziemy dalej nazywać cookies. Podzieliliśmy je na grupy i opisaliśmy poniżej.

Zapisujemy na Twoim urządzeniu pliki cookies oraz odczytujemy informacje zawarte w plikach cookies już zapisanych na Twoim urządzeniu, jeżeli wyrazisz na to zgodę. Nie dotyczy to jedynie plików cookies koniecznych do zapewnienia funkcjonowania naszych serwisów, świadczenia Ci usług drogą elektroniczną oraz zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z serwisów i aplikacji.

Cookie serwisowe - w jakich celach wykorzystujemy plik cookies?

Wykorzystujemy cookies i dane zebrane z ich wykorzystaniem w celu świadczenia usług na żądanie użytkowników (niezbędne cookies). Używamy własnych plików cookies w celu umożliwienia użytkownikom zalogowania się do serwisów i aplikacji, dostępu do zasobów serwisów i aplikacji przeznaczonych jedynie dla zalogowanych użytkowników, umożliwienia użytkownikom płynnej nawigacji bez konieczności każdorazowego powtarzania procesu uwierzytelniania oraz zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług. Wykorzystujemy pliki cookies i dane zebrane z ich wykorzystaniem w celu optymalizacji korzystania ze strony lub aplikacji, celach statystycznych (w tych celach korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych świadczące na naszą rzecz usługi analityczne np. Google Analytics, Gemius, Yandex Metrica, HotJar) oraz w celach marketingowych (poniżej opisaliśmy je szczegółowo).

Cookies i inne technologie śledzące Zaufanych Partnerów

W naszych serwisach i aplikacjach umieszczone są pliki cookies i podobne technologie pochodzących od naszych Zaufanych Partnerów. Za pomocą tych plików i innych podobnych technologii zbierane są informacje o aktywności użytkowników, w tym informacje dot. interakcji z konkretną reklamą. Informacje te są przetwarzane w celach marketingowych (szczegółowo opisane poniżej). Umożliwiają one nam oraz naszym Zaufanym Partnerom dotarcie do użytkowników z reklamami po opuszczeniu naszych stron oraz korzystanie z usług reklamowych innych podmiotów w tym operatorom sieci reklamowych, wyświetlanie użytkownikom sprofilowanych reklam dopasowanych do ich zainteresowań.

Pliki cookies (poza plikami niezbędnymi do świadczenia zamówionych przez użytkownika usług) instalowane są jedynie w razie wyrażenia zgody przez użytkownika.

Szczegółowe cele, w jakich my oraz nasi Zaufani Partnerzy stosujemy pliki cookies (poza cookies niezbędnymi do świadczenia usług) i przetwarzamy zebrane za ich pomocą dane osobowe:

 • Przechowywanie i dostęp do informacji - przechowywanie informacji albo dostęp do informacji przechowywanych na urządzeniu użytkownika, w tym dostęp do identyfikatorów reklamowych, innych identyfikatorów urządzenia, wykorzystanie plików cookie oraz podobnych technologii.
 • Personalizacja - gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji reklam lub treści dla użytkownika w innych kontekstach, na przykład w innych witrynach albo aplikacjach. Zazwyczaj treści w witrynie lub aplikacji są wykorzystywane do wyciągania wniosków na temat zainteresowań użytkownika, które zapewniają dane na potrzeby doboru reklam lub treści w przyszłości.
 • Wybór i dostarczanie reklam, tworzenie raportów na temat reklam - gromadzenie informacji oraz przetwarzanie uprzednio zgromadzonych informacji w celu wyboru i dostarczenia użytkownikowi reklam oraz oceny dostarczania i skuteczności tych reklam. Obejmuje to wykorzystywanie uprzednio zgromadzonych informacji na temat zainteresowań użytkownika w celu wyboru reklam, przetwarzanie danych na temat wyświetlonych reklam, częstotliwości, czasu i miejsca ich wyświetlania, oraz informacji czy użytkownik podjął działania w związku z reklamą, np. klikając na reklamę albo dokonując zakupu. Nie obejmuje to Personalizacji, która obejmuje gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji reklam lub treści dla użytkownika w innych kontekstach, na przykład w witrynach albo aplikacjach.
 • Wybór i dostarczanie treści, tworzenie raportów na temat treści - gromadzenie informacji oraz przetwarzanie uprzednio zgromadzonych informacji w celu wyboru i dostarczenia treści oraz oceny dostarczania i skuteczności tych treści. Obejmuje to wykorzystywanie uprzednio zgromadzonych informacji na temat zainteresowań użytkownika w celu wyboru treści, przetwarzanie danych na temat wyświetlonych treści, częstotliwości, czasu i miejsca ich wyświetlania, oraz informacji czy użytkownik podjął działania w związku z treścią, np. klikając na treść. Nie obejmuje to Personalizacji, która obejmuje gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji treści lub reklam dla użytkownika w innych kontekstach, na przykład w witrynach albo aplikacjach.
 • Pomiary - gromadzenie informacji na temat wykorzystywania treści przez użytkownika oraz przetwarzanie uprzednio zgromadzonych informacji w celu oceny, zrozumienia i tworzenia raportów na temat wykorzystywania usługi przez użytkownika. Nie obejmuje to Personalizacji, gromadzenia i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji treści lub reklam dla użytkownika w innych kontekstach, tj. w ramach usługi, na przykład w witrynach albo aplikacjach.

Niektórzy z naszych partnerów mogą dodatkowo dokonywać:

 • Zestawiania danych offline - łączenie danych ze źródeł offline, które zostały wyjściowo zgromadzone w kontekstach innych niż dane zgromadzone online na potrzeby realizacji jednego albo większej liczby celów.
 • Łączenia urządzeń - przetwarzanie danych w celu powiązania ze sobą wielu urządzeń należących do tego samego użytkownika na potrzeby realizacji jednego albo większej liczby celów.
 • Korzystania z dokładnych danych dotyczących lokalizacji geograficznej - gromadzenie i obsługa dokładnych danych dotyczących lokalizacji geograficznej na potrzeby realizacji jednego albo większej liczby celów.

W jakich sposób zarządzać i usuwać pliki Cookies?

Przez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki możesz usunąć już zapisane pliki cookies (np. łącznie z historią przeglądanych stron i plikami pamięci podręcznej) lub zablokować zapisywanie nowych plików cookies. W zależności od zastosowanych ustawień możesz zablokować lub usunąć wszystkie lub tylko niektóre pliki cookies. Dla przykładu możesz np. blokować zapisywanie plików trwałych lub plików pochodzących z innych witryn jak również usuwać pliki zapisane w pewnym przedziale czasu lub podczas danej sesji. Możesz ponadto wybrać przeglądanie naszej strony w trybie „prywatnym”, które ograniczy zakres danych rejestrowanych przez komputer.

W pasku menu przeglądarki internetowej w sekcji "Pomoc" można znaleźć informacje, jak odrzucić zapisywanie nowych plików cookies, jak usunąć dotychczas zapisane pliki cookies, jak żądać powiadamiania o zapisaniu nowego pliku cookies oraz jak zablokować działanie plików cookies.

Zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza zapisywanie plików cookies na urządzeniach użytkowników, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić usunięcie zapisanych plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

 

Jesteśmy dla Ciebie!